Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele,

Zapraszam Was serdecznie do lektury ostatniego, w tym roku akademickim ZNAKU ŁASKI. Niniejszy numer poświęcony jest misji apostolskiej. Apostoł to słowo wywodzące się z języka greckiego tłumaczone jako wysłannik. ,,Idźcie i nauczajcie’’ – to wezwanie, zawarte w ewangelicznej redakcji Mateusza, stanie się treścią życia uczniów Jezusa Chrystusa i ich następców. Uczeń Pana to ten, który wychodzi, niesie wiarę innym, przekazuje darmo to co sam otrzymał. Depozyt wiary będący najpierw w rękach uczniów, a następnie biskupów jest nadal trwałym elementem i spoiwem Kościoła rzymskokatolickiego opartego ,,na skale’’, którą jest Piotr. Czym jest dzisiejsza misja apostołów? Jakie wyzwanie na nich czekają? Na te jak inne pytania odpowie pasterz naszej diecezji Ksiądz Biskup Jan Wątroba w Wywiadzie Znaku Łaski.

Ponadto nasza wspólnota seminaryjna cieszy się z nowo wyświęconych diakonów

i prezbiterów. Pięciu alumnów przyjęło święcenia diakonatu, a jedenastu diakonów dołączyło do grona prezbiterium Kościoła rzeszowskiego. Prosimy o modlitwę za naszych braci, aby byli pasterzami na wzór Chrystusa i by z oddaniem służyli Kościołowi lokalnemu.

W niniejszym numerze polecamy nowe felietony, recenzje filmów oraz spektakli.

Drodzy czytelnicy, po raz drugi zapraszamy Was do wykreślanki oraz zachęcamy do przepisu niespodzianka!

Za miniony rok akademicki, za Waszą życzliwość, otwartość i ciepłe słowa oraz stałe towarzyszenie nam w modlitwie, składamy serdecznie podziękowania.

Życzymy miłej lektury!

Oto nowy numer Znaku Łaski:
Z ŻYCIA SEMINARIUM

Kronika wydarzeń seminaryjnych – kl. Damian Knapik
Nowi Diakoni – kl. Piotr Rakowski
Neoprezbiterzy

TEMAT NUMERU
Wywiad Znaku Łaski – ks. bp Jan Wątroba

Charyzmat apostolski – ks. Paweł Pietrusiak
Rola biskupa – dr. Robert Firek
Powołanie ucznia – ks. Tomasz Bąk
Słuchaj i pamiętaj – kl. Mateusz Łachmanek
Katecheza liturgiczna – kl. Mikołaj Czurczak

KULTURALIA

FELIETONY
Odmieniamy polskie nazwiska – prof. Kazimierz Ożóg
Tempus fugit – dk. Adam Piotrowicz

PAPIESKIE NAUCZANIE O…
Ewangelizacji – kl. Jakub Przybyła

ROZMAITOŚCI
Wykreślanka
Kącik kulinarny
Fotogaleria WSD

Redakcja

Zespół redakcyjny:
ks. dr Sławomir Jeziorski – opiekun
kl. Maciej Zawiślak – redaktor naczelny
kl. Piotr Rakowski – zespół redakcyjny
kl. Karol Jaworski – zespół redakcyjny
kl. Dawid Piróg – zespół redakcyjny
kl. Damian Knapik – fotograf
kl. Grzegorz Cioch – fotograf

Kontakt:
ul. Witolda 11 A
35 – 302 Rzeszów
tel. 017 871 24 00
fax 017 871 24 36

Archiwum (w formacie pdf)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019