Święcenia diakonatu

Diecezja rzeszowska cieszy się pięcioma nowymi diakonami. Alumni V roku, 23 maja, w wigilię uroczystości Wniebowstąpienia, przyjęli święcenia diakonatu z rąk bp. Jana Wątroby. Bezpośrednim przygotowaniem do święceń były tygodniowe rekolekcje. W tym roku, ze względu na stan epidemii, uroczysta Msza św. z udzieleniem święceń miała miejsce w kaplicy seminaryjnej Więcej…

Egzamin magisterski

Dzisiaj, 21 maja nasi najstarsi bracia podeszli do egzaminu magisterskiego. Jak wiele wydarzeń z ostatnich miesięcy, również ten egzamin różnił się od wcześniejszych. Zmieniona forma wymuszona została stanem epidemii i związanymi z nim rozporządzeniami rządowymi i uniwersyteckimi. Pomimo zmienionej formy wszyscy alumni VI roku pozytywnie zakończyli studia teologiczne uzyskując tytuł Więcej…

Ankieta na temat powołania

Powołanie to słowo, które nie jest nam obce. W celu lepszego zbadania świadomości nt. powołania, prosimy o szczere wypełnienie poniższej ankiety. Prosimy o przechodzenie do następnego pytania po udzieleniu odpowiedzi na poprzednie. Ankieta będzie się składać z metryczki oraz 2 zasadniczych części. W sumie w ankiecie prosimy o udzielenie odpowiedzi Więcej…